Ako môžu DeFi – decentralizované financie narušiť finančný systém.

Technológia blockchain môže pomôcť vyriešiť problémy, ktorými trpí zastaralý finančný systém. Peniaze a dáta môžu byť presunuté alebo uložené takmer okamžite kdekoľvek na zemi cez blockchain. To je základný argument pre DeFi. Výsledkom by mal byť finančný systém, ktorý je rýchlejší, lacnejší a celkovo lepší pre používateľov.

Decentralizované financie (DeFi) je momentálne horúcá téma v priestore kryptomien. Ale je za týmto humbukom skutočná pridaná hodnota? Čo presne je DeFi a prečo na tom záleží?

Dnešný finančný systém je založený na kapitálovom a informačnom toku. Finančný kapitál a informácie prechádzajú centralizovanými inštitúciami, ako sú banky, čo prináša riziká a neefektívnosť. Vo svete DeFi môže blockchain technológia pomôcť presúvať kapitál a finančné údaje decentralizovaným spôsobom a odstrániť mnohé z týchto neefektívností a rizík. Pozrime sa preto na tento systém podrobnejšie.

Premena tradičného finančného systému

Čo je to kapitálový tok? Najjednoduchším príkladom je platba. Keď si niečo kúpite v obchode, vaša platba ide z vášho bankového účtu na účet obchodníka prostredníctvom tretej strany, spoločnosti poskytujúcej kreditné karty. Komplexnejším príkladom kapitálového toku sú investície, pri ktorých peňažné toky plynú z účtu cenných papierov na obchodný trh.

V dnešnom finančnom svete sa prelieva kapitál cez inštitúcie. Ale čo keď tieto finančné inštitúcie nahradia aplikačné vrstvy na blockchaine? Rôzne finančné funkcie – ako je vydávanie, úschova, platba, požičiavanie, správa aktív, obchodovanie a poistenie – môžu byť delegované na príslušné funkčné protokoly na blockchaine a zostavené do rôznych aplikácií.

Inými slovami namiesto toho, aby banky museli vykonávať tieto funkcie pre nás, môžu ich vykonávať automatizované systémy.

Pri kapitálových tokoch vždy dochádza k paralelnému toku údajov. Na najzákladnejšej úrovni, keď chcete otvoriť bankový účet, musíte sa identifikovať. Keď chce inštitúcia investovať alebo získať finančné prostriedky, musi sa vykonať právne a finančné due diligence. Všetky tieto činnosti majú za následok generovanie a ukladanie obrovského množstva údajov.

V kontexte financií môžu uložené údaje zahŕňať identitu osoby, jej finančné pozadie, kúpnu silu, charakteristické správanie. Podobné druhy údajov sa generujú o spoločnostiach a iných organizáciách v kontexte finančných dohôd, ktoré tieto inštitúcie vytvárajú medzi sebou. Tieto údaje môžu slúžiť ako základ na poskytovanie úverov jednotlivcom alebo na hodnotenie investície do inštitúcii.

Vzniká nákladová neefektívnosť a poplatková asymetria.

Inými slovami, celý finančný systém je založený na toku údajov a kapitálovom toku. V tradičnom finančnom systéme sú však prenosové kanály relatívne neefektívne, čo robí prevod kapitálu a údajov dosť zložitým. Peňažné prostriedky sa neustále pohybujú medzi rôznymi regiónmi alebo finančnými inštitúciami, často s oneskorením alebo poplatkami. Medzitým musia zákazníci neustále poskytovať rovnaké základné informácie ďalším finančným inštitúciám. Izolácia medzi inštitúciami a regiónmi bráni toku údajov a kapitálu, čo vedie k nákladom a informačnej asymetrii.

Technológia Blockchain môže pomôcť vyriešiť tieto problémy. Peniaze môžu byť presunuté takmer okamžite kamkoľvek na zemi cez blockchain. A dáta môžu byť tiež uložené a spracované na blockchaine. To je základný argument pre DeFi.

Ako môže fungovať decentralizovaný finančný systém na blockchaine?

Keď si predstavíme plne realizovaný DeFi systém, môžeme jeho základné funkcie rozdeliť do troch základných vrstiev systému: podkladovej vrstvy, protokolovej vrstvy a aplikačnej vrstvy.

Základná podkladová vrstva sa vzťahuje na verejný blockchain a decentralizovanú úschovu. Funkcie základného verejného blockchainu sú podobné funkciám zúčtovania, dohľadu a ukladania informácií, ktoré sa vykonávajú v tradičnom finančnom systéme. Ale pretože sú na blockchaine, transakcie sú verejné, každý môže dohliadať a overovať vernosť transakcií.

Vrstvu protokolu je možné ďalej rozdeliť na finančné protokoly a dátové protokoly, ktoré by riadili tok kapitálu a dát cez systém. Toto sú v podstate pravidlá, ako sa kapitál a údaje pohybujú v systéme blockchainu. Keďže sú transparentné a vykonávané automaticky, mali by byť pravdepodobne oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako tradičné finančné systémy, najmä pre medzinárodné transfery a iné zložitejšie transakcie.

Aplikačná vrstva by pozostáva z rôznych finančných aplikácií, ako sú platformy požičiavania kapitálu, peňaženky, burzy, atď. Kľúčom je však, že tieto aplikácie by mali byť ľahko vytvorené a modifikované. Aplikácia požičiavania by napríklad mohla využívať existujúce finančné protokoly v reťazci na rýchle a jednoduché spracovanie prevodov, ako aj existujúce dátové protokoly v reťazci na potvrdenie totožnosti žiadateľov o úver.

Využi dnes poslednú šancu na našu letnú akciu a pridaj sa k nám na celé leto (Júl, August) v cene jedného mesiaca.

Prejsť k objednávke

Tieto moduly protokolu by boli voľne distribuované v ekosystéme DeFi pre tvorcov aplikácií. Napríklad decentralizovaná burza by sa mohla realizovať kombináciou existujúcich protokolov peňaženky, úschovy a výmenny. Keď bude toto plne realizované, dôsledky budú významné.

Výsledkom by mal byť finančný systém, ktorý je rýchlejší a lacnejší a celkovo lepší pre používateľov, ako aj viesť k vzniku nových finančných nástrojov.

Maker a DAI sú príkladom

Svetlým príkládom DeFi je decentralizovaná aplikácia MakerDAO. Je tvorená kryptomenou MAKER, ktorá má rozhodovacie práva a stabilnou kryptomenou DAI. V zásade aplikácia slúži ako pôžičková platforma. Na základe kolaterálu v Ethereu dostanete pôžičku v DAI. Cena DAI a možstvo v obehu je decentralizovane riadená úrokovými sadzbami a momentálne je predmetom diskusie aj kolaterál v BTC a iných kryptomenách. Viac o MAKER DAO si pozrite v nasledovnom videu.

Záver

Stále však máme pred sebou ďalekú cestu, ako dosiahnuť systém s fungujúcou úrovňou sofistikovanosti. Najmä vrstva dátových protokolov je stále v ranom štádiu vývoja a existujú určité veľké prekážky, ktoré bude potrebné prekonať predtým, ako sa gigantické množstvá údajov zozbieraných tradičnými finančnými inštitúciami dajú účinne a efektívne implementovať do blockchainu.

Riešenia pre finančnú vrstvu existujú, ale jednotný systém, ktorý ich robí plne flexibilnými, ešte nie je pripravený. Aplikačná vrstva je v podobne skorom štádiu, z veľkej časti kvôli nedostatku open-source protokolov. Hoci väčšina aplikácií vytvára vlastné protokoly, neboli overené komunitou z dôvodu nedostatku otvoreného zdrojového kódu, obmedzení tímov a celkového vznikajúceho trhu.

Väčšina existujúcich aplikácií DeFi je tiež stále pomerne centralizovaná kvôli ich relatívne malým sieťam. A subjektívne povedané, sú tiež často zle implementované, s ťažkými užívateľskými skúsenosťami a všeobecne nedostatočne rozvinutými produktmi.To sa dá očakávať pre vznikajúcu technológiu ako blockchain.

Sen o súdržnom, modulárnom systéme DeFi, ktorý je pripravený nahradiť tradičné financie, je stále nedokončenou prácou, ale nemali by sme sa vzdať. DeFi má potenciál narušiť finančné odvetvie na všetkých úrovniach.

Zdroj : https://www.longhash.com/news/what-is-defi-and-how-could-it-disrupt-the-financial-system

This Post Has One Comment

Pridaj komentár

Zatvoriť menu
×

Cart