Európska centrálna banka skúma stablecoiny a možné digitálne euro.

V liste adresovanom Eve Kaili, poslankyni Európskeho parlamentu a známej obhajkyni kryptomien, súčasný prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi predostrel svoje názory na kryptomeny a ich budúcnosť v bankovom sektore.

Podľa listu Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) monitoruje vývoj vo finančnom sektore a zjavne má otvorený prístup k novým technológiám, ktoré sú v súlade s jeho cieľmi.

Stablecoin by mohol byť najlepší

Draghi poznamenáva, že digitálne aktíva a stablecoiny sú v súčasnosti predmetom skúmania ich potenciálu v „menovej politike, bezpečnosti a efektívnosti platieb a trhovej infraštruktúry a stabilite finančného systému.“ Okrem toho Draghi osobitne spomína Libru ako nové usporiadanie stablecoinov, ktoré má potenciál rozsiahlej adopcie a použitia kvôli podpore veľkých technologických spoločností. Libra však stále potrebuje súhlas krajín, ako je Francúzsko.

Zatiaľ sa zdá, že Európska centrálna banka považuje stablecoiny za obmedzené na použitie v uvedených oblastiach, zjavne z dôvodu spôsobu, akým sú v súčasnosti navrhnuté. Draghi však poznamenal, že vzhľadom na rapídne tempo inovácií vo tomto sektore a vývoj obchodných modelov stablecoinov by sa táto situácia mohla v budúcnosti líšiť.

Okrem tohto Draghi tiež opätovne objasňuje stanoviská pracovnej skupiny G7 k otázke stablecoinu, pričom poznamenáva, že pracovná skupina G7 si je vedomá súčasných výziev v oblasti cezhraničných platieb a prístupu k platobným službám.

Napriek tomu sa v súčasnosti predpokladá, že stablecoiny predstavujú vlastné rizíká vrátane tých, ktoré „súvisia s prevodom menovej politiky, finančnou stabilitou a hladkým fungovaním globálneho platobného systému.“ Z tohto dôvodu by regulačné a politické obavy mali byť adresované predtým, ako ich môžu banky zvážiť na použitie v pracovnej skupine G7.

V závere listu je zdôraznenie názorov bánk v rámci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), pričom sa pripomína, že sú prístupné otázkam ohľadom politiky, ktoré v poslednom čase nastolili stablecoiny.

Digitálne euro, zamerané na verejnosť

ESCB okrem toho aktívne skúma možnosť sprístupnenia digitálnej verzie eura širokej verejnosti. Objasňujúc, že to nie je technologický problém, ktorý to brzdí, ale „skôr jej užitočnosť, pokiaľ ide o náklady a prínosy pre verejnosť.“ Dodáva, že ESCB už implementuje nové technológie na pomoc pri rýchlejšom zúčtovaní a cezhraničných platbách, ako je TARGET Instant Payment Settlement Service (TIPS).

Draghiho nahradí Christine Lagarde ako prezidentka Európskej centrálnej banky 1. novembra 2019. Ešte len uvidíme, ako táto zmena ovplyvní spôsob, akým bude Európska centrálna banka pokračovať vo svojom výskume v budúcnosti. Avšak, na základe Lagardiných nedávnych pripomienok si je plne vedomá ich potenciálu otriasať starými finančnými systémami.

Zdroj: https://beincrypto.com/european-central-banks-is-investigating-stablecoins-and-a-possible-digital-euro/

Pridaj komentár

Zatvoriť menu
×

Cart