Okres Missoula v USA zvažuje, že bude od krypto minerov vyžadovať využívanie obnoviteľnej energie

Oficiálna webová stránka americkej Missoula County v Montane uvádza, že komisári v krajine diskutovali 14. marca o regulácii ťažby kryptomien.

Krajská webová stránka obsahuje dva návrhy, jeden pod názvom „Cryptocurrency Mining Resolution“ a druhý „Cryptocurrency Mining Zoning Overlay District Regulations“. Vládni komisári usporiadajú 4. apríla verejné vypočutie týkajúce sa oboch návrhov právnych predpisov.

Druhý návrh „stanovuje miesta, kde môžu byť v štáte Missoula umiestnené operácie na ťaženie kryptomien a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa ochránilo verejné zdravie, bezpečnosť, morálka a všeobecný blahobyt obyvateľov kraja“. Dokument kladie dôraz najmä na možný vplyv na globálne otepľovanie a elektronický odpad.

Navrhované nariadenie tiež stanovuje množstvá a podmienky pre ťaženie kryptomien. Presnejšie povedané, ťažobné činnosti sa môžu nachádzať len v ľahkých priemyselných a ťažkých priemyselných oblastiach, musia byť posúdené a musí byť poskytnuté overenie, že všetok vytvorený elektronický odpad bude spracovaný recyklačnou firmou s licenciou DEQ.

„Od týchto zariadení sa bude vyžadovať, aby vyvíjali alebo nakupovali dostatočné množstvo obnoviteľnej energie na kompenzáciu 100% elektrickej energie spotrebovanej ťažbou kryptomien. Na splnenie tejto podmienky musia byť schopné ťažobné operácie preukázať, že ich činnosť prinesie do elektrickej siete novú obnoviteľnú energiu, nad rámec toho, čo by sa aj inak vyvinulo. “

Dokument tiež špecifikuje, že ťažobné operácie, ktoré existovali pred nadobudnutím účinnosti návrhu a ktoré by podľa tohto nariadenia neboli povolené, môžu pokračovať v činnosti, pokiaľ zostanú inak zákonné. Tieto operácie však nebudú mať povolenie na rozširovanie alebo presúvanie, ak nebudú v súlade s predpismi a pre tieto prípady budú stanovené ďalšie podmienky.

Blockchain odborník z audítorskej spoločnosť PwC, Alex de Vries však uviedol, že obnoviteľná energia problém udržateľnosti Bitcoinu nevyrieši.

Zdroj: 1

Pridaj komentár

Zatvoriť menu
×

Cart