Technické okienko: Proof-of-work (PoW)

  • Protokol PoW je spôsob, ktorým užívateľ platobného systému dokazuje hodnotu platobných prostriedkov pomocou vynaloženej práce
  • Najčastejšie je využívaný v spojitosti s kryptomenami a vynaložením výpočtového výkonu ťažiarov niektorých kryptomien pre vytváranie blokov
  • Zjednodušene: Alica chce poslať Bobovi 1 BTC. Aby bola táto transakcia potvrdená, musí niekto z ťažiarov “naťažiť” blok, v ktorom je táto transakcia zaznamenaná
  • Aby sa nemohlo stať, že by táto transakcia bola zaznamenaná 2x (tzv. problém dvojnásobného plytvania), musí prebehnúť hlasovanie o tom, kto tento blok našiel
  • Čím vyšší výpočtový výkon ťažiar má, tím má vyššiu šancu na to, že blok objavil on. Pretože celá BitCoinová sieť má tak veľký výpočtový výkon, tak by sa “ťažba bitcoinu” nevyplatila. Preto se ťažiari zoskupujú do ťažiarskych spolkov (mining poolov), které sú počítané ako jeden uzol
  • Keď nejaký mining pool objaví blok, rozdelí sa odmena podľa toho, koľko výpočtového výkonu ťažiar do poolu pridal
  • 51% útok – Tzv. 51% útok je situácia, kedy má nejaký ťažiar, alebo mining pool väčšiu 1/2 výkonu celej siete
  • Tým by bolo možné znehodnotiť už prebehnuté transakcie, ale aj tak by útočník nemohol používať adresy, ku ktorým nemá prístup
  • Jediné, čo by sa stalo, by bolo to, že by se zmenšila dôvera v danú kryptomenu, pád hodnoty a v krajnom prípade aj zánik siete
  • V prípade BTC bol 19. 5. 2018 výpočtový výkon celej siete 27 191 117,75 TH/s

Najznámejšie kryptomeny fungujúce na systéme hlasovania PoW sú: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Monero a mnoho ďalších .

Pridaj komentár

Zatvoriť menu
×

Cart